" />

Villkor

Medlemsvillkor
För att kunna bli medlem på Donor Dating måste Du vara minst 18 år. Donor Dating förbehåller sig även rätten att neka enskilda personer medlemskap på Donor Dating. Det är Donor Dating ensam som avgör vem som beviljas medlemskap.

När du registrerar dig som medlem Donor Dating godtar du våra medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med våra medlemsvillkor och gällande svensk lagstiftning.

Vi granskar varje användarkonto och meddelar dig via e-post om det är något som är felaktigt eller inte stämmer överens med våra medlemsvillkor. Är din presentation för innehållsfattig riskerar den att raderas. Du är i så fall välkommen att registrera en ny, mer innehållsrik profil.

Som medlem godkänner du att de uppgifter som du lägger in på din hemsida får publiceras på Donor Dating. Du förbinder dig att efter bästa förmåga fylla din hemsida på ett seriöst sätt. Du accepterar att din hemsida kan bli raderad om den ej innehåller seriösa uppgifter eller om du uppträder stötande i din kommunikation med andra medlemmar. Du accepterar att din personliga bild visas för andra medlemmar på Donor Dating samt kan komma att visas på Mötesplatsens inloggningssida. Du accepterar vidare att bedömningen av vad som anses seriöst/stötande görs av Donor Dating.

Donor Dating äger rätt att på egen hand stänga av medlemmar från våra tjänster antingen tidsbegränsat, eller tills vidare, om medlemmen uppträder på ett oseriöst sätt.

Donor Dating har rätt att skicka information om Donor Dating och från Donor Dating samarbetspartners samt kommersiella budskap till nuvarande och tidigare medlemmar via e-post, SMS, och andra liknande kommunikationssätt. Användaren har rätt att tacka nej till utskick och kan avbeställa dessa genom att avregistrera sig från Donor Dating e-post register.

Donor Dating ansvarar inte för enskilda medlemmars handlingar. Vi tar inte ansvar för om någon lagt upp falska uppgifter om sig själv.

Följande är inte tillåtet på Donor Dating:

* Att uppge falska uppgifter på sitt användarkonto som ex, kön, ålder, geografisk hemvist eller personlig bild
* Att publicera personliga uppgifter som fullständigt namn, adress, e-post/e-posthänvisning(tex.ICQ/MSN/Facebook)eller telefonnummer på sitt användarkonto eller på våra öppna forum
* Att länka in annat material, och hänvisningar till andra internetsajter på sin personliga presentation eller på våra öppna forum.
* Att ha fler än ett användarkonto
* Användning av copyrightskyddat material
* Användning av bilder eller text med pornografiskt innehåll eller andra tydliga sexuella anspelningar
* Användning grovt och stötande språk i kommunikationen med andra medlemmar eller på våra öppna forum
* Rasistiska uttalanden
* Personangrepp, namngivning eller utpekande av andra medlemmar utan deras godkännande på våra öppna forum
* Försäljning eller marknadsföring av sexuella tjänster mot betalning
* Försäljning av kommersiella tjänster eller varor
* Verksamhet och handling som bryter mot svensk lag, eller uppmaning till brott mot svensk lag
* Kopiering, spridning eller att vidarebefordra inlägg, brev eller övrig information som finns på Mötesplatsen
* Trakasserier eller försök till fortsatt kontakt med andra medlemmar som uttryckligen sagt upp kontakten med dig
* Spridning eller försök till spridning av politisk eller religiösa budskap till andra medlemmar eller via våra öppna forum
* Kampanjer eller kritik mot Donor Dating på våra öppna forum eller via brev till andra medlemmar. – Kritik mot Donor Dating framföres direkt till Donor Dating via e-post eller direkt till support, så att vi kan besvara den på ett sakligt sätt.

Om du bryter mot någon av ovanstående regler kan ditt användarkonto bli raderat. Donor Dating äger även rätt att neka nytt medlemskap till de personer som tidigare fått sitt konto raderat. Betalning och medlemskap är bindande och vi använder oss inte av ångerrätt.

Donor Dating kan i vissa grova fall av misskötsel, kontakta respektive internetleverantör om hur deras kunder agerar på Internet. Om personen använder internet via skola, bibliotek, arbetsplats eller liknande så kan Donor Dating även välja att meddela dessa.

Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (GDPR) som gäller från 25 maj 2018. Se fullständiga villkor här

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

×
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up